30/12/2021

Fotorelacja z inwestycji

30/11/2021

Fotorelacja z inwestycji

21/10/2021

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

13/09/2021

Postępy prac na budowie

– W trakcie prace nad wymalowaniem ścian klatki schodowa części A budynku

– W trakcie prace nad żywicą posadzki w części garażu

– Wydzielono komórki lokatorskie w części garażu

– Prace końcowe układania cokolików gresowych w częściach A i B budynku

26/08/2021

Postępy prac na budowie

– Zakończono prace nad wjazdem do garażu

– Zakończono roboty zieleniarskie

– Dokonano odbioru wind przez UDT w częściach A i B budynku

– Zamontowano ogrodzenie od strony ul. Kasztelańskiej

– Zamontowano domofony na obu klatkach częściach A i B budynku

– Zakończono prace nad zagospodarowaniem terenu inwestycji

13/07/2021

Postępy prac na budowie

– Wykonano powłoki żywiczne na balkonach w części B budynku

– Dokonano białego montażu elektrycznego w mieszkaniach (gniazdka, przełączniki) w części B budynku

– Obecnie trwają prace stolarskie na klatce w części B budynku (wykończenie portali drzwiowych drzwi do mieszkań i windy)

– Zamontowano 100 % stolarki aluminiowej w części B budynku (w tym wiatrołap)

– Trwa montaż lamp oświetlenia klatki schodowej w części B budynku

– Zakończono ocieplenie poddasza wełna mineralną oraz obudowę poddasza płytą GK na stelażu w części A budynku

– Zakończono szpachlowanie ścian i sufitów w lokalach Parter – 3 piętro w części A budynku

– Pomalowano farbą gruntującą powierzchnie ścian i sufitów w mieszkaniach w części A budynku

– Obecnie trwają prace wykończeniowe (szpachlowanie, zabudowy GK) na klatce schodowej w części A budynku

– Zamontowano drzwi wejściowe do lokali w części A budynku

– Zamontowano balustrady balkonowe w części A budynku

– Zakończono malowanie elewacji części A budynku

– Wykonano powłoki żywiczne na balkonach na poziomie 1 – 3 piętra budynku oraz w śmietniku w części A budynku

– Zakończono montaż windy w części A budynku (procedury do odbioru windy przez UDT w toku)

– Trwa montaż grzejników lokalowych w mieszkaniach w części A budynku

– Trwa biały montaż elektryczny w mieszkaniach w części A budynku

– Zakończono roboty wod.-kan. , c.o. oraz instalację hydrantową

– Wykonano próby wydajności hydrantów w garażu z wynikiem pozytywnym

– Wykonano oświetlenie garażu i wjazdu do garażu ( zamontowane lampy docelowe z czujnikami ruchu )

– Zamontowano bramę wjazdową do garażu

– Rozpoczęte zostały roboty związane z Zagospodarowaniem terenu wokół budynku (tj. roboty brukarskie – chodniki, opaski; roboty zieleniarskie – drenaż powierzchniowy stropu nad garażem, wpusty deszczowe, geowłókniny, nawożenie ziemi urodzajnej, roboty ogrodzeniowe)

24/05/2021

Postępy prac na budowie

– Wykonano posadzki gresowe na klatce schodowej wraz z obłożeniem stopni schodowych i ułożeniem cokolików w części B budynku

– Zamontowano wodomierze, ciepłomierze w pionach instalacyjnych wod.kan. i c.o. w części B budynku

– Zakończono montaż windy, trwają prace przygotowawcze do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego w części B budynku

– Oczyszczono, zagruntowano i pomalowano docelowo elewację zewnętrzną części B budynku

– Zakończono zmiany lokatorskie związane z murowaniem ścianek działowych w części A budynku

– Zakończono instalacje wod.-kan . i c.o. w mieszkaniach w części A budynku

– Zakończono montaż instalacji elektrycznych wewnątrzlokalowych w części A budynku

– Zakończono wylewki cementowe w poziomie 3 Piętro – Parter w części A budynku

– Trwają prace wykończeniowe lokali – szpachlowanie sufitów i ścian, wykonywanie ościeży okiennych z płyty GK itp. w części A budynku

– Wykonano częściowe ocieplenie poddasza wełną mineralną wraz z montażem stelażu pod zabudowę z płyty GK w części A budynku

– W trakcie montaż windy – dźwigu osobowego w części A budynku

– Wykonano przyłącze energetyczne wraz ze złączem kablowym. Trwa ostateczny odbiór przez Zakład Energetyczny.

– Ułożono koryta i kable zasilające Rozdzielnię Główną w garażu ze złącza kablowego

– Wykonano ocieplenie ścian klatek schodowych w garażu wełną mineralną wraz z natryskiem  tynkiem cienkowarstwowym

– Rozpoczęto ocieplenie styropianem  od spodu części wystających budynku A i łącznika

– Zamontowano regulator przepływu wód opadowych w studzience deszczowej zewnętrznej

08/04/2021

Postępy prac na budowie

– Zamontowano zewnętrzne balustrady balkonowe w części B budynku

– Zakończono roboty dekarskie – krycie dachu blachą aluminiową wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi w części B budynku

– Zamontowano zewnętrzną instalację odgromową w części B budynku

– Zamontowano komplet akcesoriów na dachu jak wentylatory, wywiewki, maszty odgromowe, ławy kominiarskie, śniegołapy i wyłaz dachowy w części B budynku

– Zamontowano drzwi wejściowe do lokali w części B budynku

– Zakończono szpachlowanie ścian wewnętrznych oraz zabudów GK w części B budynku

– Wykonano malowanie szpachlowanych ścian farbą gruntującą białą w mieszkaniach w części B budynku

– Zamontowano drzwi aluminiowe głównego wejścia do części B budynku

– Zamontowano grzejniki lokalowe w części B budynku

– Zakończono krycie dachy blachą aluminiową w części A budynku

– Wykonano obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe w części A budynku

– Zamontowano  instalację zewnętrzną odgromową wraz z masztami odgromowymi na dachu w części A budynku

– Zamontowano komplet akcesoriów na dachu jak wentylatory, wywiewki, wyłaz dachowy, ławy kominiarskie i śniegołapy w części A budynku

– Wykonano piony wod.-kan. w części A budynku

– Wykonany piony wentylacji mechanicznej w części A budynku

– Wymurowano ścianki działowe Parteru, 1 piętra, 2 piętra oraz szachty i łazienki 3 piętra i poddasza w części A budynku

– Rozpoczęto prace instalacji wod.-kan. I c.o. w mieszkaniach w części A budynku

– Rozpoczęto roboty elektryczne w mieszkaniach w części A budynku

01/03/2021

Postępy prac na budowie

 • Zamontowano tablice elektryczne mieszkaniowe w części B budynku
 • Zamontowano tablice elektryczne piętrowe w części B budynku
 • Rozpoczęto montaż zewnętrznych balustrad balkonowych w części B budynku
 • W trakcie krycie dachu blachą aluminiową wraz z obróbkami w części A budynku
 • W trakcie wykonanie pionów kan. sanitarnej w części A budynku
 • W trakcie wykonanie pionów wentylacji mechanicznej w części A budynku
01/02/2021

Postępy prac na budowie

 • Zakończono szpachlowanie zabudowy GK w lokalach części B budynku
 • Wykonano ocieplenie więźby dachowej oraz zabudowy poddasza płytą GK w części B budynku
 • Zamontowano ościeżnice montażowe drzwi do lokali typu DIERE w części B budynku
 • Zamontowano aluminiową witrynę wejściową do części B budynku
 • W trakcie malowanie farbą gruntującą pomieszczeń lokalowych w części B budynku
 • Zakończono łacenie dachu oraz ułożono folię paroprzepuszczalną na połaci dachu w części A budynku
 • Trwa wykonywanie obróbek blacharskich oraz krycie dachu blachą aluminiową w części A budynku
 • W trakcie montaż ślusarki okiennej aluminiowej na parterze oraz 1, 2, 3 piętrze w części A budynku
 • Zamontowano fasadę aluminiową klatki schodowej w części A budynku
 • Wykonano pokrycie docelowe łącznika między częściami budynku
 • Wykonano ocieplenie sufitu wełną panelową w garażu podziemnym
 • Wykonano malowanie sufitu metodą natryskową w garażu podziemnym
 • Rozpoczęto montaż koryt pod trasy kablowe w garażu podziemnym
 • Zamontowano rozdzielnię główną w garażu w pomieszczeniu rozdzielni
 • Trwają prace związane z rozprowadzaniem linii WLZ
 • Trwają prace związane z uruchomieniem węzła c.o. prowadzone przez MPEC Kraków w pomieszczeniu węzła
 • Zakończono prace sieci zewnętrznych – przyłącza wod. kan. oraz c.o.
05/01/2021

Postępy prac na budowie

 • Wykonano maskownice/ościeża okienne w części B budynku
 • Wykonano piony instalacyjne w szachcie klatki schodowej w części B budynku
 • Wykonano izolację powłokową w poziomie stropu nad garażem wokół części B budynku
 • W trakcie prace związane z montażem płyty gipsowo-kartonowej na poddaszu części B budynku
 • Wykonano konstrukcję drewnianą więźby dachowej części A budynku
 • Wykonano ślusarkę okienną aluminiową na 1 i 2 piętrze w części A budynku
 • W trakcie prace związane z  łaceniem dachu płytą OSB oraz układanie folii paroprzepuszczalnej w części A budynku
 • Wykonano przyłącze docelowe wody
 • W trakcie prace nad przyłączem kanalizacji sanitarnej
07/12/2020

Postępy prac na budowie

 • Zakończono wylewki cementowe w części B budynku
 • W trakcie prace instalacyjne w części B budynku
 • Zamontowano konstrukcję stalową dachu w części A budynku
 • Wykonano ocieplenie garażu wełną mineralną
13/11/2020

Postępy prac na budowie

 • Rozpoczęto podłoża-wylewki cementowe ( wykonano 2 i 3 piętro części B budynku)
 • Trwa wykonywanie pokrycia dachu blachą aluminiową części B budynku
 • Zakończono montaż ścian konstrukcyjnych oraz stropów części A budynku wraz z łącznikiem między budynkami
 • Rozpoczęto izolacje przeciwwodne na stropie garażu wokół części B budynku
03/11/2020

Postępy prac na budowie

 • Zakończono murowanie ścianek działowych w części B budynku
 • Zamontowano ślusarkę okienną aluminiową we wszystkich lokalach części B budynku
 • Zakończono poziomy inst. wod.- kan. oraz c.o. w części B budynku
 • Rozpoczęto krycie blachą aluminiową dachu części B budynku
 • Wykonano konstrukcję żelbetową 2 piętra części A budynku
14/10/2020

Postępy prac na budowie

 • Wykonano konstrukcję 1 piętra części A
 • Zakończono montaż pionów instalacji sanitarnej w części B
 • Rozpoczęto murowanie ścianek działowych w części B
 • Zakończono montaż pionów wentylacji mechanicznej w części B
 • Trwa montaż poziomów kanalizacji sanitarnej i deszczowej
16/09/2020

Postępy prac na budowie

 • Trwa montaż ścian prefabrykowanych 1 piętra części budynku A
 • W części B budynku: montaż pionów instalacji sanitarnej, montaż instalacji wentylacji mechanicznej, montaż ślusarki aluminiowej
09/09/2020

Postępy prac na budowie

 • Zakończono łacenie dachu części budynku B wraz z ułożeniem folii paroprzepuszczalnej
 • Zamontowano ściany prefabrykowane parteru części budynku A
 • Zamontowano strop typu filigran nad parterem części budynku A
 • Trwają prace zbrojarskie stropu nad parterem części bud. A
 • Zakończono prace żelbetowe w poziomie (-1) – piwnica t.j. wykonano zjazd betonowy do garażu
 • Roboty w trakcie: częściowy montaż pionów kanalizacji sanitartej, montaż pionów wentylacji mechanicznej, montaż ślusarki okiennej aluminiowej
28/08/2020

Postępy prac na budowie

 • Zabetonowano strop nad garażem w osiach 5-9 pod częścią A Budynku
 • Wykonano zbiornik retencyjny żelbetowy przed wjazdem do garażu
 • Wykonano 95% łączenia dachu części B Budynku płytą OSB wraz z folią paroprzepuszczalną
 • Rozpoczęto montaż pionów wentylacji mechanicznej części B Budynku
 • Rozpoczęto montaż ślusarki aluminiowej okiennej części B budynku
 • Trwają prace przygotowawcze do montażu ścian parteru części A Budynku
23/07/2020

Postępy prac na budowie

 • zakończono ściany żelbetowe wewnętrzne garażu (wykonano 100% wszystkich ścian garażu) w części A budynku
 • trwają prace ciesielskie przy szalowaniu stropu nad garażem w części A budynku
 • zakończono główną konstrukcję drewnianą więźby dachowej części B budynku
 • rozpoczęto łączenie dachu płytą OSB wraz z ułożeniem folii paroprzepuszczalnej w części B budynku
10/07/2020

Postępy prac na budowie

 • Wykonano konstrukcję części B budynku ( ściany, stropy ) – całość
 • Zmontowano konstrukcję stalową więźby dachowej części B budynku
 • Trwają roboty przygotowawcze do montażu konstrukcji drewnianej więźby dachowej części B Budynku
 • Trwa demontaż platformy montażowej pod dźwig po zmontowaniu części budynku B
 • Rozpoczęto prace zbrojarskie ścian wewnętrznych garażu
17/06/2020

Postępy prac na budowie

 • Wykonano strop nad parterem części B budynku
 • Zamontowano ściany 1 piętra i strop nad 1 piętrem części B budynku
 • Zamontowano ściany 2 piętra części B budynku
 • Trwa betonowanie węzłów konstrukcyjnych ścian prefabrykowanych
25/05/2020

Postępy prac na budowie

 • Zabetonowano strop nad parterem budynku B
 • Wykonano montaż ścian prefabrykowanych 1 piętra części B budynku
 • Obecnie ustawiane są szalunki pod montaż filigranów stropu nad 1 piętrem części B budynku
20/05/2020

Postępy prac na budowie

 • Wykonano ściany zewnętrzne w poziomie (-1) (garaż)
 • Wykonano strop nad garażem pod częścią B budynku
 • Wykonano platformę montażową pod dźwig samojezdny dla montażu konstrukcji pod częścią B budynku
 • Zmontowano ściany prefabrykowane parteru w części B budynku
 • Ułożono strop typu filigran nad parterem w części B budynku
 • Obecnie trwają prace zbrojarskie stropu nad parterem w części B budynku
23/04/2020

Postępy prac na budowie

 • Wykonano strop nad garażem pod częścią B budynku
 • Wykonano ściany zewnętrzne garażu całego obiektu w 99 % (brakujący fragment ścian pozostawiony ze względu na stworzenie wjazdu na platformę dla dźwigu samojezdnego do montażu ścian prefabrykowanych w części B budynku)
 • Wykonano ściany-tarcze żelbetowe wylewane na mokro na parterze w części B budynku
 • Wykonana została platforma wraz z wjazdem od strony ul. Kasztelańskiej pod dźwig samojezdny do montażu konstrukcji (ścian i stropów ) w części B budynku

Obecnie trwa przerwa technologiczna w wykonywaniu prac żelbetowych do momentu wykonania konstrukcji w części B budynku. Po jej zakończeniu (po ok. 8 tygodniach) zostaną wznowione prace na części podziemnej tj. wykonanie ścian wewnętrznych garażu i stropu nad garażem. Planowany termin rozpoczęcia montażu części B budynku wyznaczony został na dzień 04 maja 2020 r., natomiast zakończenie montażu zostało zaplanowane pod koniec czerwca 2020 r.

23/03/2020

Postępy prac na budowie

 • Wykonano ściany zewnętrzne garażu w poziomie (-1), co tworzy zamknięcie zewnętrzne skrzyni garażu całości budynku
 • Wykonano strop nad garażem (pod częścią B budynku)
 • Wykonano ściany-tarcze żelbetowe w poziomie parteru w części B budynku
 • Obecnie jest wykonywana jest platforma wraz ze zjazdem od strony ul. Kasztelańskiej na płycie garażu pod dźwig samojezdny do montażu ścian i stropów w częsci B budynku
 • Planowane są również częściowe zasypki ścian zewnętrznych w części B budynku

Przyjęta technologia montażu prefabrykatów w części B budynku wstrzyma na pewien czas roboty żelbetowe w obrębie części A budynku. Po zmontowaniu bryły w części B budynku wraz z więźbą dachową zostanie zlikwidowana platforma i zostaną wznowione roboty żelbetowe w obrysie w części A budynku w poziomie garażu. Montaż prefabrykatów w części B budynku planowany jest na dzień 14.04.2020 r. i potrwa około 8 tygodni.

13/03/2020

Postępy prac na budowie

 • Zakończono prace zbrojarskie na stropie nad garażem w rejonie budynku B
 • Zabetonowano dolny strop nad garażem wokół budynku B
 • Planowanie betonowania górnego stropu w obrysie budynku B
 • Wykonano 90% (zbrojenie + betonowanie) ścian zewnętrznych garażu (poziom -1)
05/03/2020

Postępy prac na budowie

 • Zakończono wykonywanie studni fundamentowych pod płytę fundamentową
 • Wykonano izolację poziomą z mat bentonitowych pod płytą fundamentową
 • Wykonywanie zabetonowania płyty fundamentowej  wraz z przegłębieniami
 • Wykonywanie ściany poziomu (-1) garażu
 • Wykonywanie szalunku stropu nad garażem
 • Wykonywanie prac zbrojarskich stropu nad garażem oraz zbrojenie ścian zewnętrznych w poziomie  (-1) (garaż)
10/02/2020

Postępy prac na budowie

 • Zabetonowano płytę fundamentową
 • Trwa wykonywanie ścian garażu
 • Zakończono wykop pod budynkiem A
 • Wykonano opinkę z kantówki w ściance typu Berlinka
 • Zabezpieczono całość wykopu
 • Wykonano warstwę chudego betonu
 • Trwa wykonywanie studni fundamentowych

21/01/2020

Postępy prac na budowie

 • Wykonano:
  – studnie fundamentowe pod płytą fundamentową
  – warstwę chudego betonu
  – warstwę izolacji poziomej
  – płytę denną szybu windowego
  – prace zbrojarskie płyty fundamentowej
13/12/2019

Prace ziemne

 • Wykonano:
  – komplet pali CFA po obrysie budynku pod wykonanie ścianki berlińskiej jako zabezpieczenie wykopu pod budynek
  – ściankę berlińską
  – wykop pod garaż budynku w poziomie -1

Urba SPRAWDŹ NASZE INNE INWESTYCJE

Wille Tetmajera
Wille Tetmajera

Lokalizacja: Bronowice

SPRAWDŹ
Lifehub
Lifehub

Lokalizacja: Krowodrza

SPRAWDŹ

Zapytaj o cenę

Pokaż politykę prywatności

* - pola wymagane

Dziękujemy!

Formularz został przesłany. Dział Sprzedaży skontaktuje się z Tobą możliwie jak najszybciej.

Wróć do strony

Cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, W tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej „Polityce prywatności